Bestyrelsesmøde 08/05 2019

Forsamlingshuset bestyrelsesmøde d. 8/5 2019

 

Til stede: Claus, Arthur, Tim, Jesper, Henrik, Søren, Bent og Finn

Fraværende: Peter og Villy

 

Orientering fra Formand:

 • Bestyrelsen konstitueret:
 • Formand Claus Hulstrøm
 • Næstformand Henrik Dankert
 • Kasserer og sekretær Finn Juel Glyngø
 • Generalforsamling efter fællesspisning gik godt, da der kom 4 nye andelshavere, og flere deltagere end normalt

 

Orientering fra Kasserer:

 • Bankkonto – der står pt. 225.081
 • Forventet kassebeholdning pr. 1/7 2019 er ca. 239.000
 • Dialog med Lejre km. vedr- BBR ændringer – Finn kontakter kommunen vedr. møde

 

Nyt fra Jesper

 • Ordrebogener tilfredsstillende
 • Take Away lukker, da der er for få kunder – satser i stedet på fællesspisninger
 • Jesper husker visuel reklame udenfor huset

 

Opgaver i gang:

 • Jesper kontakter Badexperten vedr. tilbud på synlig rørføring i køkken og til 1. sal inkl. aftapningsteder på lager (overslag ca. 15.000 eks. moms)
 • Byggeprojekt Scenen (maks. 150.000 eks. moms)
 • Afholdt møder med håndværkere
 • Villy rykker for tilbud mv.
 • Hæk – Finn har aftalt med naboen at den skiftes i september (ca. 5.000)
 • Sålbænke og rep. af skader på sydfacade hen til gl. skorsten (pris ukendt)
 • Efterfølgende kalkning af østgavl og sydfacade – Claus
 • Udsugning – Jesper har kontakt til lejer, som arbejder med ventilation – OK

 

Opgaver – uafklaret status:

 • Branddøre – Finn kontakter brandvæsenet
 • El – afventer inspektion (Jesper skifter rør og glimtænder med LED-rør)
 • Fedtslukker og brandtæppe – Jesper indkøber

 

Diverse

 • Bestyrelsesmøder d. 8/10 2019 og 11/2 2020 kl. 19.00
 • Villy tror at Forsamlingshuset kan få kommunalt driftstilskud på samme måde som andre forsamlingshuse i kommunen – undersøges

 

Referat 21/5 2019

Finn Juel Glyngø