Information og det med småt

Corona restriktioner opdateret 10/05 2021

 

Få overblik over tiltag

I takt med den gradvise genåbning opdateres Virksomhedsguiden med gældende krav og anbefalinger til din virksomhed.

Virksomhedsguiden opdateres kort tid efter, lovgrundlaget er på plads, så du altid har det aktuelle overblik over de retningslinjer, der gælder for din virksomhed.

Vær opmærksom på, at der kan gå noget tid fra den politiske aftale bliver meldt ud (fx i en pressemeddelelse), til de konkrete tiltag er beskrevet.

Krav om fremvisning af coronapas

I forbindelse med den gradvise genåbning er der indført krav om coronapas. Bliv klogere på, hvornår coronapasset skal fremvises, samt hvad der gælder som gyldig dokumentation.

Krav og anbefalinger til virksomheder

 • Arealkrav og indretning

  Ved indendørsservering i restauranter, caféer mv. må der maksimalt være 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal. Dog må der være 1 person pr. 2 kvadratmeter, hvis gæsterne primært sidder ned. Der gælder ikke arealkrav ved udendørsservering.

  Gulvarealet opgøres fra væg til væg uanset møbler og inventar. Det gælder derfor også fx kundetoiletter og garderober. Køkkener, personalerum mv., som ikke er tilgængelige for andre end fx personale, skal derfor ikke medregnes.

  Indretning
  • Afstand: Lokalerne skal så vidt muligt indrettes, så gæsterne kan holde afstand til hinanden, fx ved at lave tydelig afstandsmarkering ved ind- og udgangsområder og i købssituationer ved en betalingsdisk.
   Serveringssteder bør sørge for, at gæster kan holde mindst 1 meters afstand til hinanden både ved udendørs- og indendørsservering. Hvis det ikke er muligt at holde afstand, kan der opsættes en fysisk barriere, fx i form af en plastikskærm.
  • Hygiejne: Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og personale
  • Etablering af dansegulv mv.: Restauranter, caféer mv. må ikke indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere et dansegulv mv., så gæsterne ikke kan holde 1 meters afstand til hinanden.
 • Åbningstider

  Servereringssteder skal lukke senest kl. 23.00. Dog må sidste udskænkning ikke ske senere end kl. 22.00.  Serveringssteder må godt sælge takeaway efter kl. 23.00, men mellem kl. 22.00 og kl. 05.00 må der ikke sælges eller serveres drikkevarer med en alkoholprocent på over 1,2 %.

  Hvis serveringsstedet holder åbent for et privat arrangement, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, må serveringsstedet holde åbent efter kl. 23.00 – men kun for det private arrangement. Private arrangementer kan fx være bryllupper, sølv- og guldbryllupper, konfirmations-, studenter- og fødselsdagsfester. Der må kun holdes åbent for ét arrangement i hvert lokale eller hver afgrænset del af udendørsarealerne. Derudover skal øvrig relevant lovgivning overholdes.

 • Forsamlingsforbud

  Der må ikke være flere end 25 personer samlet indendørs. Restauranter, caféer mv. skal overholde forsamlingsforbuddet og kan derfor ikke servere for et selskab, der er større end det antal personer, forsamlingsforbuddet tillader. Du må dog gerne have flere selskaber i dine lokaler på samme tid – her gælder arealkravet, som skal sikre tilstrækkelig afstand mellem selskaberne.

 • Mundbind og visir

  Kunder og personale skal bære mundbind eller visir i restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder – kunder må dog gerne fjerne mundbindet helt eller delvist, når de sidder ned samt butikker, hvor kunder kan indtage mad, drikke og tobak.

  Der skal benyttes engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er tætsluttende omkring ansigtet. Alternativt kan der benyttes visir. Visir er skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Det er ikke nok at bruge anden beklædning som fx et halstørklæde til at dække næse og mund.

  Det er din virksomheds ansvar at sikre sig, at kunder eller gæster bærer mundbind eller visir, når de befinder sig i dine lokaler. Det er også dit ansvar at afvise kunder og gæster, der nægter at bære mundbind. Hvis en person ikke forlader stedet, kan politiet i sidste ende tilkaldes.

  Der gælder dog undtagelser for følgende:

  • Gæster og kunder, der befinder sig udendørs
  • Børn under 12 år
  • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug af mundbind eller visir
  • Personer med betydeligt ubehag ved brug af mundbind på grund af fx hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst
  • Mundbindet kan fjernes helt eller delvist i situationer, hvor der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det kan være i forbindelse med samtale med personer, der mundaflæser, ved indtagelse af medicin, hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser, eller hvis politiet skal foretage identifikation.

  Der gælder ikke noget dokumentationskrav for kunder, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om mundbind eller visir. Kunden skal fx ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende er undtaget fra kravet. Det skal til gengæld fremstå troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet om mundbind og visir.

  En undtagelse fra at bruge mundbind betyder ikke, at kunden også er undtaget fra at bruge visir. Hvis mundbind ikke kan bruges, så skal visir bruges og omvendt. Man er derfor kun undtaget fra kravet, hvis man hverken kan bære mundbind eller visir.

  Bemærk at der også gælder krav om mundbind for ansatte.

  Find mere vejledning om hvordan du skal forholde dig som arbejdsgiver i forbindelse med coronavirus/covid-19.

 • Skiltning

  Din virksomhed skal informere kunder og besøgende om, hvordan smittespredning begrænses, inden de kommer ind i dine lokaler.

  Det er derfor et krav, at der ved indgangen til dine lokaler opsættes følgende plakater fra Sundhedsstyrelsen:

  • Personer med symptomer på coronavirus/covid-19 bør blive hjemme.
  • Smittespredning begrænses med god hygiejne og adfærd.

  Hvis din virksomhed er omfattet af krav om coronapas og brug af mundbind, skal du desuden skilte med følgende:

  • Kunder og besøgende skal bære mundbind eller visir – og kan bortvises uden brug af mundbind.
  • Kunder og besøgende skal fremvise coronapas – og kan bortvises, hvis de ikke kan fremvise coronapas.

  Det anbefales også, at du ved indgangen til dit serveringssted informerer gæsterne om, at de bør holde 1 meters afstand til hinanden.

Årstidens råvarer i centrum

Rent gastronomisk har vi fokus på årstidens råvarer, som vi køber lokalt, hvor det overhovedet er muligt: svampe om efteråret, grønne asparges om foråret, jordbær om sommeren. Den slags kan smages – det lover vi. Uanset om du er til en letrøget torskefilet, en klassisk gryderet eller en nøddekage med et tvist. Tror du os ikke? Så kom på besøg og smag for dig selv. Vi vil elske at lave mad til dig.

Husets historie

Et lille stykke lokalhistorie – skrevet af Preben Sønder Jensen
I 1907 blev en samling borgere i Kirke Saaby og Torkildstrup enige om, at der var behov for et samlingssted for sognets borgere. Den 29. januar 1908 blev der indgået en overenskomst mellem sognefoged Ludvig Nielsen og “forretningsudvalget for opførelse af et forsamlingshus i Kirke Saaby”, om leje af 550 kvadratalen jord for en periode af 50 år. Jordloddet havde sognefogden i fæste fra grevskabet på Ledreborg og den samlede leje for 50 år blev sat til 150,- kr.

D. 5. februar 1908 blev der på den stiftende generalforsamling dannet anpartsselskabet “Foreningen om opførelse af et forsamlingshus for beboere i Saaby og Kidserup kommune”. Til finansiering af huset blev der udstedt anparter på 10 kr. pålydende.
Tømrermester Hans Jonassen stod for opførelsen af forsamlingshuset, der stod klar til brug den 15. august 1908. Byggesummen androg dengang 8.550,- kr.

Musiker Frederik Henriksen var forsamlingshusets første vært. I 1914 solgte lensgreve Joseph Holstein, Ledreborg, jorden til anpartsselskabet for en sum af 579,- kr.
Forsamlingshusets beliggenhed nær skole og kirke bevirkede, at det fik en central placering i bybilledet. Forsamlingshuset har været samlingsstedet og i årenes løb dannet rammen om mange begivenheder fra vugge til grav, sognerådsvalg, møder, gymnastikopvisninger, baller, bankospil og dilettantforestillinger.

I takt med udviklingen i samfundet har forsamlingshusets bestyrelse søgt at bibeholde husets betydning i lokalsamfundet. I 1976 blev køkkenet udbygget og moderniseret, hvilket dannede grundlag for en kontrakt med Hvalsø kommune om daglig tilberedning af mad til kommunens pensionister. I 1987 blev der opført en tilbygning indeholdende foyer og toiletter, og huset gennemgår fortsat en løbende vedligeholdelse og moderniseringer.

Den 1. oktober 1989 tiltrådte det forhenværende værtspar Anette Greve og Kim Jacobsen, der er uddannet henholdsvis kok og tjener. Kim & Anette holdt 25 års jubilæum i 2014 & sagde forvel & tak i Januar 2016.

Vært og bestyrelsen for forsamlingshuset håber, at kommunens borgere stadig vil benytte forsamlingshuset, så der fortsat kan være et levende og velfungerende samlingssted for borgerne.