Bestyrelsesmøde 11/02 2020

Forsamlingshuset møder d. 11/2 2020

 

 

Bestyrelsesmøde 11/2 2020 kl. 19,00

Til stede: Claus, Tim, Jesper, Henrik, Villy, Bent og Finn

Fraværende: Arthur, Søren og Peter

 

Orientering fra Formand:

 • Vi melder os ind i Forsamlingshusforeningen Vestsjælland – udgift 500,- pr. år
 • Claus kontakter dem

 

Generalforsamling:

 • På valg er: Claus, Peter, Tim og Arthur
 • Suppleanter og revisor Grethe Henriksen
 • Peter modtager ikke genvalg
 • Dato flyttet til 18/3 2020 19.30
 • Annonce i uge 9

 

Orientering fra Kasserer:

 • Bankkonto – der står pt. 273.950
 • Udgifter Q1 ca. 40.000 – indtægter resten af Q1 16.500
 • Moms og Nykredit

 

Nyt fra Jesper

 • lager er renoveret efter krav fra tilsyn
 • Jesper overdrager driften til et nystiftet Aps.
 • Advokat skal udarbejde tillæg eller ny kontrakt – Finn kontakter Advodan Holbæk
 • Drift går generelt godt

 

Opgaver i gang:

 • Ansøgninger hos LAG og Lejre kommune
 • Byggeansøgning færdiggøres
 • Peter har kigget på scenen og rykkes for svar/pris
 • Ændring af eltavle mv. – Accepteret tilbud 18.000 + moms
 • Hjertestarter skal kontrolleres i år – Jesper kontakter serviceleverandør
 • Hæk – Finn kontakter naboen vedr. tidspunkt og pris
 • Sålbænke og rep. af skader på sydfacade hen til gl. skorsten (pris ukendt)
 • Efterfølgende kalkning af østgavl og sydfacade – Claus
 • Dialog med Lejre km. vedr- BBR ændringer – Finn kontakter kommunen vedr. møde – ikke afklaret endnu
 • Branddøre – Finn kontakter brandvæsenet
 • Tilbud på 45.000 for synlig rørføring – udskydes
 • Finn kontakter Dennis vedr. VVS installatør
 • Brandtæppe og fedtslukker er købt

 

Diverse

 • Generalforsamling 18/3 2020 kl. 19.30 – formøde fra kl. 19.00

 

Referat 11/2 2020

Finn Juel Glyngø