Bestyrelsesmøde 13/10 2021

Bestyrelsesmøde onsdag d. 13/10 2021 kl. 19,00

Til stede: Claus, Jesper, Henrik, Villy, Bent, Søren, Arthur, Tim og Finn

Afbud:

Fraværende: Peter

 

Orientering fra Formand:

 • Medlemsskab af Vestsjællands forening af Forsamlingshuse – Claus sender info til Finn

 

Orientering fra Kasserer:

 • Regnskab 2021 ikke revideret – revideres samtidig med 2022 regnskab
 • Bankkonto – 31/12 forventes at der står 308.000 kr.
 • Projektudgifter skønnes til ca. 350.000 eks. moms minus evt tilskud på 50.000
 • Finn orientere kommunen om at vi gerne vil overføre beløbet til 2022

 

Generalforsamling:

 • 2021 blev aflyst – annonce
 • Generalforsamling 23/3 2022 med spisning kl. 18.00
 • Claus kommer med forslag vedr. valg på generalforsamlingen
 • Peter modtager ikke genvalg

 

Nyt fra Jesper:

 • 2020 var meget sløjt
 • 2021 startede dårligt, men 2. halvår er rimeligt
 • Svært at vurdere hvordan 2022 bliver
 • Har ikke modtaget alle Corona tilskud endnu
 • Jesper har overdrager driften til et nystiftet Aps.
 • Jesper sender udkast til allonge til Finn – igen

 

Opgaver:

 • BBR ændringer er afklaret ved møde med Lejre kommune
 • Branddøre mellem køkken og “gamle” hus – Lejre kom. mener det er OK efter de regler der gjaldt på tidspunkt for byggeri af køkken
 • GF forsikring har ikke stillet krav om branddøre
 • Hæk – Finn har sendt mail til nabo om at det udsættes til 2021 – ikke hørt noget
 • Ny mail om at udskyde det til 2022
 • Sålbænke og rep. af skader på sydfacade hen til gl. skorsten (pris ukendt)
 • Revner i fundament på sydsiden skal udbedres
 • Terrassen skal lægges om så den ikke ligger over sokkel – Claus spørger om pris
 • Efterfølgende kalkning af østgavl og sydfacade – Claus og Tim
 • Tilbud på 45.000 for synlig rørføring + gasmåler på produktionsgas
 • Finn kontakter VVS installatør Frank fra Kr. Hyllinge for tilbud
 • Trappetrin på kældertrappe og hovedtrappe skal repareres – Arthur kigger på det
 • Udskifte pærer eller ombygge lamper i store sal – stillads lånes af Tim
 • Ordne andre el-opgaver
 • Flere sten på P-plads – foråret 2022
 • Udskifte skråvinduer i 1987 – tilbygning på 1. sal
 • Opvaskemaskine fra 1994 skal snart skiftes – ejes af Andelsselskabet
 • Udarbejd liste over hvad selskabet ejer.af inventar

 

Diverse

 • Bestyrelsesmøde 9/2 2022 kl 19.00
 • Finn sender opgaveliste i god tid inden mødet, så opgaverne priorites
 • Arbejdsweekend aftales
 • Arthur har ny mailadresse: arthur.soerensen@gmail.com

 

 

Referat 13/10 2021

Finn Juel Glyngø