Bestyrelsesmøde 26/09 2022

Andelsselskabet Kirke Saaby Forsamlingshus

Bestyrelsesmøde mandag d. 26/9 2022 kl. 18.30

Til stede: Kitty, Claus, Jesper, Henrik, Villy, Bent, Arthur, Tim og Finn

Konstituering

 • Formand: Tim          
 • Kasserer: Finn         
 • Sekretær: Finn

Nyt fra Jesper:

 • Ordrebogen ser godt ud, men udgifter stiger.

Orientering fra Formand:

 • Intet nyt

Orientering fra Kasserer:

 • Kassebeholdning ultimo september 339.902 kr.
 • Overgår til digitalt regnskabssystem ved årsskiftet
 • E-conomic interne aftale koster 79,- pr. md. + moms

Opgaver:

 • Se vedlagte liste – opdateret med ændringer

Diverse:

 • Finn kontakter SparNord og revisor vedr. formandsskifte
 • Energibesparelser og efterisolering skal overvejes for at gøre huset mere “attraktivt”
 • Tim taler med Søren A. vedr. energikonsulent
 • Bygge udsugning om ????
 • Finn kontakter Preben V. vedr. udskiftning af glas
 • Jesper har talt med Badexperten vedr. gasmåler, radiatortermostater og serviceaftale
 • Claus taler med Alletiders VVS
 • Claus afleverede gamle protokoller, tegninger mv.
 • Villy undersøger om der kan etableres bedre handicapadgang ved hovedtrappen
 • Næste møde: 7/11 kl 18.30 – flyttes hvis der ikke er afklaring med energikonsulent.

Referat

Finn Juel Glyngø