Bestyrelsesmøde 29/01 2024

Andelsselskabet Kirke Saaby Forsamlingshus

Referat bestyrelsesmøde mandag d. 29/01 2024 kl. 18.00

Til stede: Arthur, Bent, Benny, Claus, Henrik, Niels, Tim, Jesper og Finn

Afbud: Ketty

Gæster: Henriette Nimholm, Lene Due Dyrmose og Jesper

Nyt fra Jesper:

 • Henriette Nimholm og Lene Due Dyrmose budt velkommen som nye lejere fra 1/3 2024 
 • Gensidig orientering og spørgsmål
 • Tim og Finn har afholdt 2 møder med Henriette og Lene
 • Velkomst/afskedsreception fredag d. 1/3 kl 14 – 17

Orientering fra Formand:

 • Nye lejere opretter APS – CVR 44590182
 • Bestyrelsen accepterer at de fortsætter i nuværende lejeaftale
 • Parterne er menuge om at ny lejeaftale er klar inden 1/7
 • Udgangspunkt er nuværende aftale med enkelte rettelser
 • Bestyrelsen modtager ny lejeaftalen inden godkendelse
 • De nye lejere, Tim og Finn udarbejder ny aftale

Orientering fra Kasserer:

 • Kassebeholdning ultimo januar forventet 222.000,- kr.
 • Udsugning ca. 7.000
 • Nye sten på P-plads ca. 5.000
 • Frosne vandrør 1. sal – varmeslanger monteres senere i år

Opgaver:

 • Se vedlagte opdaterede liste
 • Kommune tilskud på 50.000 – ansøg om at bruge dem til isolering – ikke sket
 • Termografi – afventer
 • Finn mangler stadig at tale med isoleringsfirma

Diverse:

 • Hvervning af nye andelshavere – 150 kr. = 10 kr. + gebyr
 • Husk at hverve medlemmer – gerne yngre end flertallet i nuværende bestyrelse
 • Forære andelsbevis til dem der holder barnedåb/konfirmation eller fest ????

Generalforsamling

 • Onsdag 20/3 kl 19
 • Bestyrelsen mødes kl. 18.00
 • Bent modtager ikke genvalg – og denne gang mener han det 

Næste møde: Bedst mandag eller onsdag – i starten af april