Generalforsamling 20/03 2019

Generalforsamling

Kirke Såby forsamlingshus

Mandag den 20. marts 2019 kl. 19.30

 

Referat:

35 andelshavere deltog i fællesspisning fra kl. 18 og i den efterfølgende generalforsamling.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Henrik Dankert

Stemmetællere: Lene Ølund og Jens ?

 

 1. Formandens beretning – se særskilt bilag

 

 1. Kasserens beretning – Revideret regnskab fremlagt og gennemgået

 

 1. Indkomne forslag – Ingen forslag

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Finn Juel Glyngø – genvalgt

Henrik Dankert – genvalgt

Villy Hauritz – genvalgt

 

 • Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Søren Andersen – genvalgt

Bent Nielsen – genvalgt

 

 1. Valg af revisor (for 2 år)
  • Lene Ølund – genvalgt

 

 • Bestyrelsen opfordres til at synliggøre hvornår der er bestyrelsemøder

Bestyrelsemøder 2019-20 =  8/10 2019 + 11/2 2020

Bygge udvalg vedr scene mødes særskilt

 • Bestyrelsen konstituering:

Claus Hulstrøm – formand

Henrik Dankert – næstformand

Finn Juel Glyngø – kasserer og sekretær

 

Diverse:

 • Spørgsmål til Jesper Jørgensen
 • Hvorfor er gardiner taget ned

– Det skyldes at de fleste kunder ønsker et »neutralt« lokale til deres arrangementer.

 • Datoer for fællesspisning skal gøres mere synlige
 • 5 nye andelshavere

 

 

Referent: Finn Juel Glyngø

 1. 5/4 2019