Bestyrelsesmøde 07/12 2020

Andelsselskabet Kirke Saaby Forsamlingshus

 

Bestyrelsesmøde 7/12 2020 kl. 19,00

Til stede: Claus, Jesper, Henrik, Villy, Bent og Finn

Afbud: Søren

Fraværende: Arthur, Tim og Peter

 

Orientering fra Formand:

 • Vi melder os ind i Forsamlingshusforeningen Vestsjælland – udgift 500,- pr. år
 • Finn har kontaktet dem, men ikke hørt noget siden – kontakter dem igen
 • Information om møde med Bylauget
 • Talt om “fælles” folder og internetside med information
 • Møde med andre interessenter når covid er aftaget
 • Jesper og Finn har ændret kshf.dk, så bestyrelsen og referater kommer til at ligge under Information og det med små

 

Generalforsamling:

 • 2020 blev aflyst
 • Alle på valg – det afklares d. 25/1
 • Peter modtager ikke genvalg
 • Afholdes måske 3/3 2021 19.00 sammen med Fællesspisning
 • startes med ekstraordinær generalf. vedr. valg – Villy holder øje med hvad andre gør

 

Orientering fra Kasserer:

 • Bankkonto – der står pt. 328.700 kr.
 • Talt om budget for det næste ½ år
 • 1/7 2021 har vi ca. 300.000 moms ud fra nuværende indtægter og udgifter
 • Projektudgifter eks. moms er ca. 300.000 minus evt tilskud – se under opgaver

 

Nyt fra Jesper:

 • Forventer at omsætningen falder med 60% i 2020
 • Tror ikke på “normale” tilstande før sidst på foråret 2021
 • Overvejer at lukke fra 1/1 – 31/3 2021 – værelser bliver fortsat lejet ud
 • Jesper har overdrager driften til et nystiftet Aps.
 • Aps er stiftet og der indberettes moms under nyt CVR-nr.
 • Jesper sender udkast til allonge

 

Opgaver:

 • Ansøgninger hos LAG og Lejre kommune
 • LAG har afvist ansøgning – Lejre kommunes landsbyudvalg har bevilget 50.000
 • Projektet mv. evalueres i på møde i januar 2021
 • Hæk – Finn har sendt mail til nabo om at det udsættes til 2021 – ikke hørt noget
 • Sålbænke og rep. af skader på sydfacade hen til gl. skorsten (pris ukendt)
 • Efterfølgende kalkning af østgavl og sydfacade – Claus
 • Dialog med Lejre km. vedr- BBR ændringer – Finn kontakter kommunen vedr. møde – ikke afklaret endnu
 • Branddøre – Finn har kontaktet kommunen, som vil have en skriftlig henvendelse
 • Tilbud på 45.000 for synlig rørføring + gasmåler på produktionsgas
 • Finn kontakter VVS installatør Frank fra Kr. Hyllinge

 

Diverse

 • Bestyrelsesmøde vedr. projekter d. 25/1 2021 kl. 10 – 14 med frokost
 • Jesper sender prioriteret liste inden mødet
 • Generalforsamling 3/3 2021 kl. 19.00 – afhængig af udviklingen – afgøres måske d. 25/1

 

Referat 11/2 2020

Finn Juel Glyngø