Information og det med småt

Corona restriktioner 21/04 2021

Krav om coronpas og tidsbestilling
Det forventes, at der ved adgang til indendørs serveringssteder vil være krav om fremvisning af coronapas samt krav om tidsbestilling for kunder og besøgende.

Arealkrav
Det forventes, at indendørsservering kan åbne med et arealkrav på 2 kvadratmeter pr. person for siddende servering. Kravet forventes at blive 4 kvadratmeter pr. person, hvis kunderne ikke sidder ned.

Bemærk, at der kan komme til at gælde lokale restriktioner.

Afstand: Lokalerne skal så vidt muligt indrettes, så kunderne kan holde afstand til hinanden

Hygiejne: Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for kunder og personale

Servereringssteder må kun sælge takeaway mellem kl. 22.00 og 05.00, men ikke drikkevarer med en alkoholprocent på over 1,2 %. Krav gælder frem til og med den 10/05 2021

Kunder og personale skal bære mundbind eller visir i restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder – kunder må dog gerne fjerne mundbindet helt eller delvist, når de sidder ned samt butikker, hvor kunder kan indtage mad, drikke og tobak.

Der skal benyttes engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er tætsluttende omkring ansigtet. Alternativt kan der benyttes visir. Visir er skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. Det er ikke nok at bruge anden beklædning som fx et halstørklæde til at dække næse og mund.

Det er forsamlingshusets ansvar at sikre sig, at kunder eller gæster bærer mundbind eller visir, når de befinder sig i vores lokaler. Det er også forsamlingshusets ansvar at afvise kunder og gæster, der nægter at bære mundbind. Hvis en person ikke forlader stedet, kan politiet i sidste ende tilkaldes.

Der gælder dog undtagelser for følgende:

  • Gæster og kunder, der befinder sig udendørs
  • Børn under 12 år
  • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug af mundbind eller visir
  • Personer med betydeligt ubehag ved brug af mundbind på grund af fx hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst
  • Mundbindet kan fjernes helt eller delvist i situationer, hvor der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det kan være i forbindelse med samtale med personer, der mundaflæser, ved indtagelse af medicin, hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser, eller hvis politiet skal foretage identifikation.

Der gælder ikke noget dokumentationskrav for kunder, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om mundbind eller visir. Kunden skal fx ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende er undtaget fra kravet. Det skal til gengæld fremstå troværdigt, at kunden er undtaget fra kravet om mundbind og visir.

En undtagelse fra at bruge mundbind betyder ikke, at kunden også er undtaget fra at bruge visir. Hvis mundbind ikke kan bruges, så skal visir bruges og omvendt. Man er derfor kun undtaget fra kravet, hvis man hverken kan bære mundbind eller visir.

Krav om mundbind gælder til og med den 10. maj 2021.

Coronatest af personalet.

Du kan som arbejdsgiver kræve, at dine ansatte bliver testet for coronavirus/covid-19. Du skal dog kunne begrunde kravet ud fra et hensyn om at begrænse smittespredning, eller at det har væsentlig betydning for virksomhedens drift.

Det skal have væsentlig betydning for virksomhedens drift for at pålægge test af hensyn til driften. Et eksempel på et væsentligt driftsmæssigt hensyn er at kunne genåbne hurtigst muligt, hvis din virksomhed har måttet hjemsende ansatte og midlertidigt lukke ned på grund af smitteudbrud. Et andet eksempel er, at en kunde stiller krav om særlige forholdsregler for at undgå coronavirus/covid-19 på produktionsstedet, fx hvis din virksomhed eksporterer fødevarer.

Testen skal gennemføres i overensstemmelse med regler og retningslinjer fastsat af relevante myndigheder. Dette gælder, uanset hvor testen foretages.

Du må gerne spørge dine ansatte, om de er smittet med eller udviser symptomer på coronavirus/covid-19.

Årstidens råvarer i centrum

Rent gastronomisk har vi fokus på årstidens råvarer, som vi køber lokalt, hvor det overhovedet er muligt: svampe om efteråret, grønne asparges om foråret, jordbær om sommeren. Den slags kan smages – det lover vi. Uanset om du er til en letrøget torskefilet, en klassisk gryderet eller en nøddekage med et tvist. Tror du os ikke? Så kom på besøg og smag for dig selv. Vi vil elske at lave mad til dig.

Husets historie

Et lille stykke lokalhistorie – skrevet af Preben Sønder Jensen
I 1907 blev en samling borgere i Kirke Saaby og Torkildstrup enige om, at der var behov for et samlingssted for sognets borgere. Den 29. januar 1908 blev der indgået en overenskomst mellem sognefoged Ludvig Nielsen og “forretningsudvalget for opførelse af et forsamlingshus i Kirke Saaby”, om leje af 550 kvadratalen jord for en periode af 50 år. Jordloddet havde sognefogden i fæste fra grevskabet på Ledreborg og den samlede leje for 50 år blev sat til 150,- kr.

D. 5. februar 1908 blev der på den stiftende generalforsamling dannet anpartsselskabet “Foreningen om opførelse af et forsamlingshus for beboere i Saaby og Kidserup kommune”. Til finansiering af huset blev der udstedt anparter på 10 kr. pålydende.
Tømrermester Hans Jonassen stod for opførelsen af forsamlingshuset, der stod klar til brug den 15. august 1908. Byggesummen androg dengang 8.550,- kr.

Musiker Frederik Henriksen var forsamlingshusets første vært. I 1914 solgte lensgreve Joseph Holstein, Ledreborg, jorden til anpartsselskabet for en sum af 579,- kr.
Forsamlingshusets beliggenhed nær skole og kirke bevirkede, at det fik en central placering i bybilledet. Forsamlingshuset har været samlingsstedet og i årenes løb dannet rammen om mange begivenheder fra vugge til grav, sognerådsvalg, møder, gymnastikopvisninger, baller, bankospil og dilettantforestillinger.

I takt med udviklingen i samfundet har forsamlingshusets bestyrelse søgt at bibeholde husets betydning i lokalsamfundet. I 1976 blev køkkenet udbygget og moderniseret, hvilket dannede grundlag for en kontrakt med Hvalsø kommune om daglig tilberedning af mad til kommunens pensionister. I 1987 blev der opført en tilbygning indeholdende foyer og toiletter, og huset gennemgår fortsat en løbende vedligeholdelse og moderniseringer.

Den 1. oktober 1989 tiltrådte det forhenværende værtspar Anette Greve og Kim Jacobsen, der er uddannet henholdsvis kok og tjener. Kim & Anette holdt 25 års jubilæum i 2014 & sagde forvel & tak i Januar 2016.

Vært og bestyrelsen for forsamlingshuset håber, at kommunens borgere stadig vil benytte forsamlingshuset, så der fortsat kan være et levende og velfungerende samlingssted for borgerne.