Information og det med småt

Corona restriktioner opdateret 23/07 2021

 

Få overblik over tiltag

 

Krav om fremvisning af coronapas

I forbindelse med den gradvise genåbning er der indført krav om coronapas. Bliv klogere på, hvornår coronapasset skal fremvises, samt hvad der gælder som gyldig dokumentation.

Krav og anbefalinger til virksomheder

  • Der er krav om coronapas for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. Der er ikke krav om coronapas ved udendørsservering.
  • Restauranter og caféer mv. må holde åbent samt udskænke alkohol frem til kl. 02:00. Restauranter og cafeer mv. kan holde længere åbent for visse private arrangementer.
  • Der gælder fortsat arealkrav på 4 m2 – dog er restauranter, caféer mv. undtaget fra arealkravet, hvis gæsterne i det væsentlige er siddende.
  • Natklubber, diskoteker eller lignende skal holde lukket.  Det er ikke tilladt at indrette restauranter og selskabslokaler med dansegulv.

 

Årstidens råvarer i centrum

Rent gastronomisk har vi fokus på årstidens råvarer, som vi køber lokalt, hvor det overhovedet er muligt: svampe om efteråret, grønne asparges om foråret, jordbær om sommeren. Den slags kan smages – det lover vi. Uanset om du er til en letrøget torskefilet, en klassisk gryderet eller en nøddekage med et tvist. Tror du os ikke? Så kom på besøg og smag for dig selv. Vi vil elske at lave mad til dig.

Husets historie

Et lille stykke lokalhistorie – skrevet af Preben Sønder Jensen
I 1907 blev en samling borgere i Kirke Saaby og Torkildstrup enige om, at der var behov for et samlingssted for sognets borgere. Den 29. januar 1908 blev der indgået en overenskomst mellem sognefoged Ludvig Nielsen og “forretningsudvalget for opførelse af et forsamlingshus i Kirke Saaby”, om leje af 550 kvadratalen jord for en periode af 50 år. Jordloddet havde sognefogden i fæste fra grevskabet på Ledreborg og den samlede leje for 50 år blev sat til 150,- kr.

D. 5. februar 1908 blev der på den stiftende generalforsamling dannet anpartsselskabet “Foreningen om opførelse af et forsamlingshus for beboere i Saaby og Kidserup kommune”. Til finansiering af huset blev der udstedt anparter på 10 kr. pålydende.
Tømrermester Hans Jonassen stod for opførelsen af forsamlingshuset, der stod klar til brug den 15. august 1908. Byggesummen androg dengang 8.550,- kr.

Musiker Frederik Henriksen var forsamlingshusets første vært. I 1914 solgte lensgreve Joseph Holstein, Ledreborg, jorden til anpartsselskabet for en sum af 579,- kr.
Forsamlingshusets beliggenhed nær skole og kirke bevirkede, at det fik en central placering i bybilledet. Forsamlingshuset har været samlingsstedet og i årenes løb dannet rammen om mange begivenheder fra vugge til grav, sognerådsvalg, møder, gymnastikopvisninger, baller, bankospil og dilettantforestillinger.

I takt med udviklingen i samfundet har forsamlingshusets bestyrelse søgt at bibeholde husets betydning i lokalsamfundet. I 1976 blev køkkenet udbygget og moderniseret, hvilket dannede grundlag for en kontrakt med Hvalsø kommune om daglig tilberedning af mad til kommunens pensionister. I 1987 blev der opført en tilbygning indeholdende foyer og toiletter, og huset gennemgår fortsat en løbende vedligeholdelse og moderniseringer.

Den 1. oktober 1989 tiltrådte det forhenværende værtspar Anette Greve og Kim Jacobsen, der er uddannet henholdsvis kok og tjener. Kim & Anette holdt 25 års jubilæum i 2014 & sagde forvel & tak i Januar 2016.

Vært og bestyrelsen for forsamlingshuset håber, at kommunens borgere stadig vil benytte forsamlingshuset, så der fortsat kan være et levende og velfungerende samlingssted for borgerne.