Bestyrelsesmøde 08/10 2019

Forsamlingshuset møder d. 8/10 2019

 

Byggeudvalgsmøde kl. 18.30

Til stede: Villy, Bent og Finn

Afbud: Arthur

 

Møde med Carsten Rasmussen

 • Forskellige finansieringsmuligheder drøftet
 • Ansøgning sendt – ikke svar endnu

 

Møde aftalt med LAG d. 24/10 11.20 i Jyderup

 • krav til ansøgning

 

Kommunen har i dag etableret et landsbyudvalg

 

 

Bestyrelsesmøde kl. 19,00

Til stede: Claus, Arthur, Tim, Jesper, Henrik, Søren, Bent og Finn

Fraværende: Peter og Arthur

 

Orientering fra Formand:

 • Diverse information

 

Orientering fra Kasserer:

 • Bankkonto – der står pt. 252.178
 • Udgifter Q4 ca. 36,000 – indtægter 32,500
 • Negativ rente på 0,75 % fra 23/9 2019
 • Dialog med Lejre km. vedr- BBR ændringer – Finn kontakter kommunen vedr. møde – ikke afklaret endnu

 

Nyt fra Jesper

 • halvår har været rigtig godt, men sidste halvdel af 2. halvår tegner knap så godt
 • Fællesspisninger ændres til 1. onsdag i hver måned og starter 6. november 2019
 • Jesper taler med Vivianne i Dagli’Brugsen om reklame

 

Opgaver i gang:

 • Jesper kontakter Badexperten vedr. tilbud på synlig rørføring i køkken og til 1. sal inkl. aftapningsteder på lager (overslag ca. 15.000 eks. moms)
 • Hæk – Finn har aftalt med naboen at den skiftes i september (ca. 5.000) – udskydes til foråret ??? – dialog i gang
 • Sålbænke og rep. af skader på sydfacade hen til gl. skorsten (pris ukendt)
 • Efterfølgende kalkning af østgavl og sydfacade – Claus

 

Opgaver – uafklaret status:

 • Branddøre – Finn kontakter brandvæsenet
 • Fedtslukker og brandtæppe – Jesper indkøber

 

Diverse

 • Bestyrelsesmøder d.10/2 2020 kl. 19.00
 • Generalforsamling 4/3 2019 sammen med fællesspisning

 

 

Referat 8/10 2019

Finn Juel Glyngø