Andelsselskabet Kirke Saaby forsamlingshus

Kirke Såby forsamlingshus

er ejet af lokale andelshavere og repræsenteret ved husets bestyrelse som vælges på en årlig generalforsamling. For at være stemmeberettiget skal du være andelshaver. På denne side kan du finde informationer om bestyrelsesmedlemmerne og referat fra bestyrelsesmøderne. Hvis du ønsker at være andelshaver er du velkommen til at kontakte vores kasser Finn Glyngø.

Navn Telefon Mail
Formand Claus Hulstrøm 40 11 15 78
32 31 27 09
claus@hulstroem.dk
Næstformand Henrik Dankert 21 54 59 10 oelund-dankert@mail.tele.dk
Kasserer + Sekretær Finn Juel Glyngø 28 59 91 46 ufjg@live.dk
Villy Hauritz 46 46 11 05
21 28 33 11
villy.hauritz@gmail.com
Peter Saabye 46 49 20 79
20 89 44 74
ps@saabye-partners.dk
Tim G. Møller 46 49 17 55
20 83 10 19
tgm@sport.dk
Arthur Sørensen 60 62 42 17 arthur.soerensen@gmail.com
1. Suppl. Søren Andersen 58 58 80 33
23 47 39 11
san@edc.dk
2. Suppl. Bent Nielsen 61 67 70 46 bentbn@gmail.com
Revisor Lene Ølund 21 26 10 09 oelund-dankert@mail.tele.dk
Revisor Grethe Henriksen 51 70 80 12 bentoggrethe@email.dk

Bestyrelses referat 13/10 2021

Bestyrelses referat 07/12 2020

Bestyrelses referat 11/02 2020

Bestyrelses referat 08/10 2019

Bestyrelses referat 08/05 2019

Generalforsamling 20/03 2019

Generalforsamling 21/03 2018

Bestyrelses referat d. 27/02 2018