Andelsselskabet Kirke Saaby forsamlingshus

Kirke Saaby Forsamlingshus adresseliste 30-01-2024
Navn Adresse Postnr. Telefon Mail Valgt Startet
Formand Tim G. Møller Acacievej 4 4060 Kr. Saaby 20 83 10 19 tgmprivat@gmail.com 2022
Næstformand Henrik Dankert Avlsmosevænget 8
Saaby Sand
4330 Hvalsø 21 54 59 10 oelund-dankert@mail.tele.dk 2023
Kasserer
Sekretær
Finn Juel Glyngø Vibevænget 1 4060 Kr. Saaby 28 59 91 46 ufjg@live.dk 2023
Claus Hulstrøm Fynsvej  17 4060 Kr. Saaby 40 11 15 78
32 31 27 09
claus@hulstroem.dk
claus.hulstroem@cph.dk
2022
Bent Nielsen Kolibrivænget 6 4060 Kr. Saaby 61 67 70 46 bentbn@gmail.com 2022 2018
Arthur Sørensen Elmevænget 7 4060 Kr. Saaby 60 62 42 17 arthur.soerensen@gmail.com 2022
Benny Petersen Bogfinkevænget 8 4060 Kr. Saaby 40 25 19 51 benny@petersen.mail.dk 2023 2023
1. Suppleant Ketty von Wowern Spurvevænget 10 4320 Lejre 21 21 55 57 kvw4320@gmail.com 2023 2022
2. suppleant Niels Boye Jakobsen Morsøvej 18 4060 Kr. Saaby 22306700 niels.boye1@gmail.com 2023 2023
Revisor Lene Ølund Avlsmosevænget 8
Saaby Sand
4330 Hvalsø 21 26 10 09 oelund-dankert@mail.tele.dk 2022 2017
Revisor Grethe Henriksen Leddet 5 4330 Hvalsø 51 70 80 12 bentoggrethe@email.dk 2022 2016
Lejer Henriette Nimholm 28 73 26 74 madklubben2635@gmail.com 1/3 2024
Lejer Lene Dyrmose 28 90 25 38 lecl@outlook.dk 1/3 2024

Kirke Saaby forsamlingshus er ejet af lokale andelshavere og repræsenteret ved husets bestyrelse som vælges på en årlig generalforsamling. For at være stemmeberettiget skal du være andelshaver. På denne side kan du finde informationer om bestyrelsesmedlemmerne og referat fra bestyrelsesmøderne. Hvis du ønsker at være andelshaver er du velkommen til at kontakte vores kasser Finn Glyngø.

Bestyrelsesmøde 29/01 2024

Bestyrelses referat 02/10-2023

Bestyrelses referat 26. September 2022

Generalforsamling 23. Marts 2022

Bestyrelses referat 09/02 2022

Bestyrelses referat 13/10 2021

Bestyrelses referat 07/12 2020

Bestyrelses referat 11/02 2020

Bestyrelses referat 08/10 2019

Bestyrelses referat 08/05 2019

Generalforsamling 20/03 2019

Generalforsamling 21/03 2018

Bestyrelses referat d. 27/02 2018