Bestyrelsesmøde 09. Februar 2022

Andelsselskabet Kirke Saaby Forsamlingshus

Bestyrelsesmøde onsdag d. 9/2 2022 kl. 19,00

Til stede: Claus, Jesper, Henrik, Villy, Bent, Søren, Arthur, Tim og Finn

Afbud: Peter

Fraværende:

Nyt fra Jesper:

 • Forventer 2022 bliver et nyt hårdt år
 • Fremtiden bliver nok færre fester i huset, men mere mad ud af huset o.lign.
 • Mangler papir på at lejeaftale er overdraget til APS – Finn skriver udkast

Orientering fra Formand:

 • Se andre punkter

Orientering fra Kasserer:

 • Regnskab 2021 ikke revideret – revideres samtidig med 2022 regnskab
 • Bankkonto – 28/2 forventes at der står 317.000 kr.
 • Finn orienterede kommunen om at vi gerne vil overføre beløbet til 2022
 • Svar: kan overføres så længe projektet stadig er i gang
 • Husleje forhøjes til 14.000 eks. moms fra 1/4 2022 – Fin sender besked til Jesper

Generalforsamling:

 • Generalforsamling onsdag 23/3 2022 kl. 19.00 – bestyrelsen mødes kl. 18.00
 • Annonce sendes af Claus
 • Forslag vedr. valg på generalforsamlingen
 • Medlemmer valgt i 2019 fortsætter til 2023 – Villy, Henrik og Finn
 • Claus modtager ikke genvalg som formand
 • Tim og Arthur modtager genvalg
 • Bendt modtager valg til bestyrelsen
 • Søren modtager ikke genvalg som suppl.

Opgaver:  Se bilag

 • I 2022 afsættes 100.000 til diverse projekter
 • Synlig rørføring og Produktionsgasmåler – tilbud
 • Diverse el arbejde – tilbud
 • Nye sten på P-plads
 • Omlægning af terrasse
 • Rep. af sydvæg og kældertrappe
 • Nyt gaskomfur

Diverse:

 • Næste møde afventer generalforsamling

Referat 9/2 2022

Finn Juel Glyngø