Bestyrelsesmøde 30/01 2023

Andelsselskabet Kirke Saaby Forsamlingshus

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 30/1 2023 kl. 18.00

Der blev serveret en let anretning

Til stede: Arthur, Bent, Claus, Henrik, Tim, Villy, Ketty og Jesper

Afbud: Ingen

Nyt fra Jesper:

 • Det går stadig rimeligt
 • Købt ny lille opvaskemaskine

Orientering fra Formand:

 • Se opgaver

Orientering fra Kasserer:

 • Kassebeholdning ultimo januar ca. 366.000
 • Digitale bilag er startet
 • Tilmeldt MitID – bruger Finn’s private til login

Opgaver:

 • Se vedlagte opdaterede liste
 • Vaskemaskine er købt – ikke betalt 55.000
 • Termografi – afventer
 • Dør nederst på trappe til kælder – længere debat om muligheder – Forsøger om det hjælper med tykt gardin
 • Elarbejde er startet af JKEL – udføres i etaper på ca. 30.000
 • Etape 1 er køkken og lager – sender regning
 • Etape 2 er 1. sal og opgang
 • Etape 3 er Salen mv.
 • Udendørs lys er frakoblet – defekt
 • Forventet samlet pris på 100.000

Diverse:

 • Hvervning af nye andelshavere – 140 kr. = 10 kr. + gebyr på 130
 • Alle forsøger at hverve medlemmer – gerne yngre end flertallet i nuværende bestyrelse
 • Evt. står nogen på Dagli’Brugsens forårsmarked i maj

Møder:

 • Generalforsamling 27/3 kl. 18 med spisning
 • Annonce ca. 1/3 – Claus finder gamle annonce hvor der også var spisning
 • Claus sender oplæg til dagsorden
 • Lille indlæg i Lejre Posten – Finn
 • Villy genopstiller ikke
 • Bestyrelsen finder nyt medlem

Referat

Finn Juel Glyngø