bestyrelsesmøde mandag d. 2/10 2023 kl. 19.00

Andelsselskabet Kirke Saaby Forsamlingshus

Referat bestyrelsesmøde mandag d. 2/10 2023 kl. 19.00

Til stede: Arthur, Benny, Bent, Claus, Finn, Ketty, Jesper, Niels, Tim

Afbud: Henrik

Nyt fra Jesper:

 • Generelt går det godt – og resten af året tegner fint
 • Problem med støj fra kompressor  – Tim taler med nabo
 • Evt opsættes skærmvæg
 • Varebiller har ændret leveringstidspunkt

Orientering fra Formand:

 • Hjulpet med udearealer mv.

Orientering fra Kasserer:

 • Kassebeholdning ultimo september ca. 197.500
 • Marianne er sygemeldt og en af hendes kolleger har ordnet moms for 1. halvår
 • Vi fik 8504 retur i moms

Opgaver:

 • Se vedlagte opdaterede liste
 • Kommunetilskud på 50.000 til scene – ansøg om at bruge dem til isolering – sendt mail til Lejre km. om at vi arbejder med anden løsning
 • Termografi – afventer
 • Finn mangler at tale med isoleringsfirma vedr papiruld
 • Elarbejde er startet af JKEL
 • Etape 3 Salen – er udskudt
 • Udendørs lys er frakoblet – defekt – afventer etape 3

Diverse:

 • Hvervning af nye andelshavere – 150 kr. = 10 kr. + gebyr
 • Husk at hverve medlemmer – gerne yngre end flertallet i nuværende bestyrelse
 • Nye andelsbeviser underskrevet

Møder: Mandag 29/1 2024 kl. 18.00 med smørrebrød

Referat: Finn Juel Glyngø