Generalforsamling 21/03 2018

 

Generalforsamling

Kirke Såby forsamlingshus

Mandag den 21. marts 2018 kl. 19.30

 

 

35 andelshavere deltog i fællesspisning fra kl. 18 og i den efterfølgende generalforsamling.

Andelselskaber er stiftet i 1908 – 110 års jubilæum

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere – Henry Pedersen valgt som dirigent

Stemmetællere: Birger Johansen og Preben Larsen

 

 1. Formandens beretning – se særskilt bilag

 

 1. Kasserens beretning – Revideret regnskab fremlagt og gennemgået

 

 1. Indkomne forslag – Ingen forslag

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Tim Møller – genvalgt

Arthur Sørensen – genvalgt

Peter Saabye – genvalgt

Claus Hulstrøm – genvalgt

 

 • Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Søren Andersen – genvalgt

Bent Nielsen – valgt

 

 1. Valg af revisor (for 2 år)
  • Grethe Henriksen – genvalgt

 

 • Bestyrelsen konstituerede sig

Claus Hulstrøm – formand

Henrik Dankert – næstformand

Finn Juel Glyngø – kasserer og sekretær

 

 

Referent: Finn Juel Glyngø