referat d. 27-02 2018

Forsamlingshuset bestyrelsesmøde d. 27/2 2018

 

Til stede: Claus (formand), Arthur, Tim, Villy, Jesper og Finn (kasserer)

Afbud: Henrik, Peter og Søren

 

Orientering fra Formand:

 • Ikke sket det store siden sidst
 • Generalforsamling – se særskilt punkt

 

Orientering fra Kasserer:

 • Regnskab 2017 er klar – mangler revision.
 • Finn indkalder Lene Ølund og Grethe Henriksen
 • Bankkonto – der står pt. 178.540
 • Næste regninger er Moms på 20.107,13 pr. 1/3 og Nykredit 18.900,- pr 28/3
 • Forventet kassebeholdning pr. 31/3 2018 er ca. 170.000
 • Tilbud fra TopDanmark er på 40.810 kr.
 • Nuværende forsikring hos Alm. Brand kostede i 2017 kr. 16.960 kr, så den beholder vi
 • TopDanmark stiller en række krav vedr.
 • Fedt brandslukker og brandtæppe i køkken
 • Årlig kontrol af brandudstyr samt rensning af udsugning
 • uUskiftning af nuværende armaturer i udsugning pga glimtænder
 • Etablering af branddøre mellem køkken og serveringslokale samt lager

 

Generalforsamling

 • Holdes d. 21/3 kl 18.00 og starter med “normal” fællesspisning, som er gratis for andelshavere inkl. ledsager
 • Tilmelding via Hjemmeside – Jesper opretter det nødvendige
 • Mulighed for at hverve nye medlemmer
 • Dagsorden gennemgået, og Claus sørger for annoncer i Lejreposten og Folkebladet

 

Opgaver:

 • Branddør – Finn kontakter brandvæsenet
 • El – afventer inspektion (Jesper skifter rør og glimtænder med LED-rør)
 • Fedtslukker og brandtæppe – Jesper indkøber
 • Udsugning – Jesper har kontakt til lejer, som arbejder med ventilation
 • “Lansbypuljen” udvikleng af landsbyerne – Villy taler med Søren H. vedr. udsktiftning af gulv ombygning af scenområde.
 • Villy sørger for ansøgning om dækning af materialeudsgifter
 • Finn sender tidligere overslag fra Peter
 • Dagli’Brugsen holder årsmøde d. 16/4

 

 

Referat 1/3 2018

Finn Juel Glyngø